Strelci a účasť v jednotlivých zápasoch

Jeseň 2008
č. Priezvisko Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
1 Buričan Martin 5/2 3 9 10/3   27
2 Homola Peter x 4 x x  4
3 Sedlák Peter 4 5 x x 9
4 Pastierik Martin 2 x 3 x 5
5 Schnierer
Štefan 1 0 x x 1
6 Morovič Roman x 0 x 2 2
7 Cipov Boris 1 2 1 x 4
8 Štrbák Jaroslav x 5 x 4 9
9 Hanzel Štefan 6 1 x 2 9
10 Herchl Michal 7 3 7 4 21
11 Tuhý Martin x x x x 0
12 Klementovič Marek 7 3 x 7 17
13 Václavík Jozef 0 0 x 1/1 1
14 Hanzel    Michal 0 0 0 0 0
15 Fantura Peter 1 x 1 1/1 3
16 Gašparovič Juraj 0 0 x 0 0
17 Oršula
Pavol
0 0 0 0 0
18 Šnirc Lukáš 1 x x x 1
19

Počet gólov v jednot. zápasoch 35 26 21 31

  113
Počet hráčov v jedn. zápasoch 14 14 8 12  

 

1. kolo
Tj Baník Lehota pod Vtáčnikom- DAC Dunajská Streda   35: 10   ( 15: 6)
Herchl 7, Klementovič 7, Hanzel Š. 6, Buričan 5/2, Sedlák 4, Pastierik 2, Fantura 1, Schnierer 1, Cipov 1, Šnirc 1

2. kolo
Tj baník Lehota pod Vtáčnikom- HK Tatran Stupava   26: 28   (18: 15)
Štrbák 5, Sedlák 5, Homola 4, Klementovič 3, Buričan 3, Herchl 3, Cipov 2, Hanzel Š. 1

3. kolo
Tj Sokol Cífer- Tj Baník Lehota pod Vtáčnikom     26: 21   ( 12: 10)
Buričan 9, Herchl 7, Pastierik 3, Fantura 1, Cipov 1

4. kolo
Tj Baník Lehota pod Vtáčnikom- MHK Piešťany "B"    31: 26    ( 12: 13)
Buričan 10/3, Klementovič 7, Štrbák 4, Herchl 4, Morovič 2, Hanzel Š. 2, Václavík 1/1, Fantura 1/1Jeseň 2007

č. Priezvisko Meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ
1 Buričan Martin 8 6 4 8 4 10 8 4 4 1  57/10
2 Homola Peter 5 7 1 x 5 7 3 5 8 8 41 / 9
3 Sedlák Peter 4 5 6 1 3 2 2 4 4 x 31 / 9
4 Pastierik Martin x x x 2 7 3 5 0 x x 17 / 5
5 Mišún Milan x x 4 0 1 3 x x x x 8 / 4
6 Morovič Roman 1 2 2 x x 1 2 0 2 5 15 / 8
7 Cipov Boris 1 x x 2 1 1 3 1 x 3 12 / 7
8 Hamáček Juraj 0 1 0 2 x 1 x x x x 4 / 5
9 Krausko Peter x x 3 1 x x x x x 3 7 / 3
10 Herchl Michal x 2 x 0 x 2 11 8 7 x 30 / 6
11 Tuhý Martin x x 3 x x x x x x x 3 / 1
12 Klementovič Marek x 3 x x x x 1 7 5 6 22 / 5
13 Václavík Jozef 0 x x 1 1 x 0 2 1 x 5 / 6
14 Pastierik Ľuboš x x x x x 1 0 1 x x 2 / 3
15 Cipov Ľudovít 0 0 0 0 x x x x x x 0 / 4
16 Gašparovič Juraj 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 / 8
17 Hurtiš Viliam x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 / 5
18 Cipov Juraj x x x x 0 0 0 0 0 0 0 / 6
19 Pokorný ing. Jozef x x x x 0 x x x x x 0 / 1
Počet gólov v jednot. zápasoch 19 26 23 17 22 31 36 34 33 27 268
Počet hráčov v jedn. zápasoch 9 10 11 11 11 13 13 13 10 11
                    
                      M.Hanzel - 1 (10), 0 (9), 1 (8)
                      P.Oršula  - 0 (10), 1 (9), 0 (8)


Jar 2008

č. Priezvisko Meno 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ
1 Buričan Martin  3/2 6/1  5/2  6/1  5/2   36
2 Homola Peter  x  7/5  4/2  11   40
3 Sedlák Peter  2   21
4 Pastierik Martin  7   31
5 Oršula Pavol x 0
6 Morovič Roman  1   0 
7 Cipov Boris  1 
8 Hamáček Juraj  x 
9 Krausko Peter  6  7/1   24 
10 Herchl Michal  x  13   36
11 Tuhý Martin  x  x
12 Klementovič Marek  5   27
13 Václavík Jozef 4/2  4/2  2/1   12 
14 Pastierik Ľuboš  0 
15 Cipov Ľudovít  0  x
16 Gašparovič Juraj  0 
17 Hurtiš Viliam  x 
18 Cipov Juraj  x 
19 Pokorný ing. Jozef  x 
20
Hanzel 
 Michal
 0 
Počet gólov v jednot. zápasoch 29  19  12  25  30  20  26  25  42  23  251
Počet hráčov v jedn. zápasoch 12  12  14  10  14  12  10  12 

                     x  -  neúčasť v zápase 

Strelci a zostavy Baníka v jednotlivých zápasoch
 
1.kolo
ŠKP Bratislava „C“  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom 25 : 19   (12 : 6)
Zostava a góly Baníka: Ľ.Cipov, J.Gašparovič - brankári, M.Buričan - 8, P.Homola- 5, P.Sedlák - 4, R.Morovič - 1, B.Cipov - 1, J.Václavík, J.Hamáček.
 
2.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  HK Rondis Šaľa  26 : 12  (12 : 6)
Zostava a góly Baníka: Ľ.Cipov, J.Gašparovič - brankári, P.Homola - 7, M.Buričan - 6, P.Sedlák - 5, M.Klementovič - 3, R.Morovič - 2, M.Herchl - 2, J.Hamáček - 1,  V.Hurtiš.
 
3.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  voľno

4.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  HK Tatran Stupava  23 : 19   (14 : 8)
Zostava a góly Baníka: Ľ.Cipov, J.Gašparovič - brankári, P.Sedlák - 6, M.Buričan - 4, M.Mišun - 4,   P.Krausko - 3, M.Tuhý – 3,  R.Morovič - 2, P.Homola - 1, V.Hurtiš, J.Hamáček.
 
5.kolo
ŠKHá Dubnica nad Váhom  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  26 : 17   (12 : 10)
Zostava a góly Baníka: Ľ.Cipov, J.Gašparovič - brankári, M.Buričan - 8, M.Pastierik - 2, J.Hamáček - 2, B.Cipov – 2, J.Václavík - 1, P.Sedlák - 1, P.Krausko - 1, M.Herchl,  M.Mišun.
 
6.kolo
TJ Strojár Malacky  -   TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  29 : 22  (12 : 10)
Zostava a góly Baníka: J.Cipov, J.Gašparovič - brankári, M.Pastierik - 7, P.Homoľa - 5, M.Buričan - 4, P.Sedlák - 3, B.Cipov – 1, J.Václavík - 1,  M.Mišun - 1,  ing.Pokorný Jozef.
 
7.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  - HK DAC Dunajská Streda  31: 20  (13:08)
Zostava a góly Baníka: : J.Cipov, J.Gašparovič – brankári, M.Buričan - 10, P.Homoľa - 7, M.Pastierik - 3, M.Mišun - 3, M.Herchl - 2, P.Sedlák - 2,  J.Hamáček - 1, R.Morovič - 1, B.Cipov - 1, Ľ.Pastierik - 1, V.Hurtiš.
 
8.kolo
MHK Piešťany „B“ - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  19 : 36  (11: 20)    
M.Herchl – 11, M.Buričan – 8, M.Pastierik – 5, B.Cipov – 3, P.Homola – 3/1, P.Sedlák – 2, R.Morovič – 2, M.Klementovič – 1, M.Hanzel - 1.
Zostava Baníka:  J.Cipov - J.Gašparovič - P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, P.Sedlák, M.Buričan, M.Hanzel, P.Homola, J.Václavík, M.Pastierik , Ľ.Pastierik , V.Hurtiš, R.Morovič, B.Cipov.

9.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK Vajnory 34:21 (14:8)
M.Herchl – 8, M.Klementovič – 7, P.Homola – 5/2, M.Buričan - 4, P.Sedlák - 4, J.Václavík - 2, B.Cipov -1, Ľ.Pastierik - 1, P.Oršula - 1, M.Hanzel -1.
Zostava Baníka: J.Cipov, P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, M.Buričan, M.Hanzel, J.Václavík, Ľ.Pastierik , M.Pastierik , R.Morovič, B.Cipov, P.Homola, P.Sedlák.                     
 
10.kolo
TJ Sokol ZHZ Cífer  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom   32:33  (14:16)
P.Homola – 8, M.Herchl – 7, M.Klementovič – 5/1, M.Buričan – 4, P.Sedlák – 4/2, M.Hanzel – 2, R.Morovič 2, J.Václavík – 1.
Zostava Baníka:  J.Cipov, P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, M.Buričan, M.Hanzel, J.Václavík, R.Morovič, P.Homola, P.Sedlák.     
 
11.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  HK HC DAC D.Streda  27:20  (15:10)  
P.Homola – 8/3, M.Klementovič – 6, R.Morovič – 5, P.Krausko – 3, B.Cipov – 3, M.Buričan – 1, M.Hanzel - 1.
Zostava Baníka:  J.Cipov - P.Oršula, J.Gašparovič, M.Klementovič, M.Buričan, M.Hanzel, V.Hurtiš, P. Homola, R.Morovič, B.Cipov , P.Krausko.

12.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  ŠKP Bratislava „C“     29 : 31  (11:14)
M.Pastierik – 7, P.Krausko – 6, M.Klementovič – 5, J.Václavík - 4/2, M.Buričan – 3/2, P.Sedlák - 2, B.Cipov - 1, R.Morovič - 1.
Zostava Baníka:  Ľ.Cipov - J.Gašparovič, M.Klementovič, M.Krausko, M.Pastierik, Ľ.Pastierik, R.Morovič, P.Sedlák, M.Buričan, J.Václavík, M.Hanzel, B.Cipov. 

13.kolo
HK Rondis Šaľa  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom     26 : 19  (12 : 8)
M.Pastierik – 8, J.Václavík – 4/2, M.Buričan – 4, B.Cipov - 1, R.Morovič – 1, P.Krausko – 1.
Zostava Baníka:  Ľ.Cipov - M.Krausko, M.Pastierik, R.Morovič, P.Sedlák, M.Buričan, J.Václavík, B.Cipov, ing.Pokorný Jozef.
 
14.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  voľno

15.kolo
HK Tatran Stupava  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom     37 : 12  (13:9)
P.Homola - 4, P.Sedlák - 2, R.Morovič - 2, M.Hanzel - 2, Ľ.Pastierik - 1, J.Václavík - 1.
Zostava Baníka:  J.Gašparovič - P.Oršula, Ľ.Pastierik, M.Hanzel, P.Homola, R.Morovič, P.Sedlák, J.Václavík, ing.Pokorný Jozef.

16.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  ŠKHá Dubnica nad Váhom     25 : 26   (12 : 17)
M.Buričan – 6/1, M.Pastierik – 5, M.Herchl - 5, M.Klementovič – 3, P.Sedlák - 3, J.Václavík - 2/1, P.Homola - 1.
Zostava Baníka:  J.Gašparovič - P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, M.Pastierik, R.Morovič, P.Sedlák, M.Buričan, J.Václavík, M.Hanzel, P.Homola.

17.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - TJ Strojár Malacky   30:28   (16:11)
M.Herchl – 7, P.Homola – 7, M.Klementovič – 6, M.Buričan – 5/2, M.Pastierik – 2, P.Sedlák – 2, Ľ.Pastierik – 1.
Zostava Baníka:  J.Gašparovič - P.Oršula - J.Cipov, M.Klementovič, M.Pastierik, M.Herchl, R.Morovič, P.Sedlák, M.Buričan, M.Hanzel, P.Homola, B.Cipov, Ľ.Pastierik, P.Krausko.
 
18.kolo
HK DAC Dunajská Streda  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom   25: 20   (12:13)
P.Homola – 7, M.Klementovič – 4, M.Herchl – 3, P.Krausko – 3, P.Sedlák – 2, J.Václavík – 1.
Zostava Baníka:  J.Gašparovič - P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, P.Sedlák, M.Buričan, M.Hanzel, P.Homola, J.Václavík, P.Krausko.

19.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom  -  MHK Piešťany „B“     26: 20   (13:7)            
M.Pastierik – 6, M.Buričan – 6/1, P.Krausko – 4, P.Homola – 4/2, Ľ.Pastierik – 3, M.Klementovič – 2, M.Herchl – 1.
Zostava Baníka:  J.Cipov - P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, P.Sedlák, M.Buričan, M.Hanzel, P.Homola, J.Václavík, M.Pastierik , Ľ.Pastierik , R.Morovič, B.Cipov , P.Krausko.

20.kolo
HK Vajnory   -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom      24: 25   (11:12)                   
M.Herchl – 8, P.Krausko – 7/1, B.Cipov 3, M.Pastierik – 3, R.Morovič2, M.Buričan – 1, M.Klementovič – 1,.
Zostava Baníka:  J.Cipov - J.Gašparovič - P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, M.Buričan, M.Hanzel, J.Václavík, M.Pastierik , R.Morovič, B.Cipov , P.Krausko.

21.kolo
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom -  TJ Sokol ZHZ Cífer   42:32  (22:15)
M.Herchl – 13, P.Homola – 11, M.Buričan – 6, P.Sedlák – 6, M.Klementovič – 3, R.Morovič 2, M.Hanzel1,
Zostava Baníka:  J.Cipov, P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, M.Buričan, M.Hanzel, J.Václavík, R.Morovič, P.Homola, P.Sedlák.

22.kolo
HK HC DAC D.Streda  -  TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom   25:23 (13:11)
P.Homola – 6, M.Buričan – 5/2, P.Sedlák – 4, M.Klementovič – 3, P.Krausko – 3, M.Herchl - 2.
Zostava Baníka:  J.Cipov - P.Oršula, M.Klementovič, M.Herchl, M.Buričan, M.Hanzel, J.Václavík, R.Morovič, P.Homola, P.Sedlák, P.Krausko, Ľ.Pastierik.


TOPlist